Restorer Using Scalpel

Eksempler på konservering af malerier

 

Før konservering
Maleri af Ribe by

Malerier på lærred er meget sarte overfor forskellige trykpåvirkninger der sædvanligvis resulterer i deformering af malerilærredet omkring trykstederne.
Malerierne kan imidlertid få genskabt deres oprindelige plane overflade under konserveringsprocessen på et varme- lavtryksbord.

Før konservering.jpg

Efter konservering

Her ses det konserverede maleri efter behandling på lavtryksbord, hvor buler og deformiteter er udrettet. Maleriet er desuden blevet imprægneret med nyt bindemiddel, således at farvelaget er sikret.

Ribe efter konservering.jpg

Før konservering
Flænge i portrætmaleri

Her ses et portrætmaleri, der var faldet ned fra væggen og var blevet beskadiget i form af en meget stor flænge, hvor flængens kanter var kraftigt deformeret.

Flænge i maleri før konservering.jpg

Efter konservering

Her ses samme maleri efter konservering. Maleriet blev på lavtryksbord udglattet og flængen sat sammen. Derefter er der blevet tilføjet et støttelærred på maleriets bagside. Billedet er til sidst blevet renset og retoucheret.

Efter konservering flænge fjernet.png

Halvt renset maleri 
før/efter

Her ses et maleri, hvor den ene halvdel af maleriet er blevet renset og hvor den anden halvdel stadig fremstår med gulnet fernis.
Maleriets originale farver fremkaldes dermed på ny, som det har set ud fra kunstnerens side i sin tid.

Halvt renset_edited_edited.jpg

Katastrofehjælp

I tilfælde af pludselig opstående vand- eller brandskader på kunstværker står jeg til rådighed med konserveringsfaglig bistand.
Vandskadede kunstværker skal tørre under kontrollerede forhold for derved at undgå krympning af malerilærredet, ligesom afskalning af farvelaget derved kan forhindres. Det er således vigtigt at værkerne kommer under en konserveringsfaglig behandling straks efter at skaden er opstået.
Brandskadede kunstværker har typisk været udsat for stærk varme, hvorved der er opstået blæredannelser i de enkelte farvelag. Overfladerne er desuden tilsmudset af den opståede røgudvikling.
Brandskadede kunstværker kan reddes gennem en konserverende og restaurerende behandling.

før konservering detalje.JPG

Brandskadet maleri efter konservering

Her ses samme udsnit af det brandskadede maleri efter konservering, hvor maleriets farvelag igen er blevet fastlagt og overfladerenset.

Maleriets farvelag fremstår nu igen med dets oprindelige farver.

efter konservering detaljeJPG.JPG