top of page
Watercolor Paint

Et brandskadet maleri

før og efter behandling 

Et brandskadet maleri: Press
Brandskadet maleri før konservering total.JPG

Et brandskadet maleri

Konservering af et brandskadet maleri af Poul S. Nielsen

Juletiden bringer sædvanligvis lys og varme ind i stuerne med juletræer og levende lys. Det er desværre også den tid, hvor juletræer der har stået lidt for lang tid indendørs let kan antændes. Indtørrede juletræer brænder eksplosivt.

Tidligt på året blev et brandskadet maleri af Poul S. Nielsen indleveret til konservering. Maleriet var, på trods af at dets placering i den modsatte ende af stuen, særdeles skadet af varmepåvirkningen og de opvarmede gasarter.


Farvelaget i maleriets øverste halvdel var som følge af den ekstreme varme boblet op. Farvelaget var kraftigt tilsodet, dog mest i maleriets øverste halvdel, ligesom maleriets bagside bar præg af branden.

Brandskadet maleri efter konservering total.JPG

Behandling

Behandlingen af maleriet begyndte med en grundig rengøring af maleriets bagside. Maleriets blændramme blev afmonteret og renset for sodpartikler. Sod på malerilærredet blev fjernet ved let støvsugning.

Maleriets farvelag blev herefter rengjort med rensevæsker der var justeret i koncentration alt efter hvilke farvepigmenter de skulle rengøre. Farvelag der var blæret op som følge af varmepåvirkningen, blev dog let renset, idet der var fare for, at de farvepartier der var blæret op ville skalle af under rensningen.

Maleriet blev herefter imprægneret med et nyt bindemiddel, hvorefter de opblærede farvepartier blev fastlagt til lærredet under varme og tryk på et lavtryksbord. De opblærede områder blev desuden efterbehandlet med varmespartel.

Efter fastlægningen af farvelaget var tilendebragt tilfredsstillende blev de områder hvor farvelaget havde været ustabilt, renset en ekstra gang, da farvelaget nu tillod berøring med rensevæske.

Skader i farvelaget blev herefter retoucheret

bottom of page